Jelenleg 57 ajánlatkérés aktív.

Éppen aktuális
Megye: Bács - Kiskun
Esküvő: 2019-11-17
Létszám: Craiggep fő

ÁSZF

A lakodalom-rendezény.hu portál használatának Általános Szerződési Feltételei

 

Az oldal esküvői és egyéb munkákra való pályázási lehetőséget, továbbá online
megjelenést
biztosít a regisztrált szolgáltatók (továbbiakban Szolgáltatók) részére.

 

A lakodalom-rendezveny.hu oldal (továbbiakban Portál) üzemeltetője: "sk-soft" Bt.
(a.sz.: 22057804-2-07, a
továbbiakban Üzemeltető).

I. Regisztráció

Regisztrációjával Szolgáltató szerződést köt az Üzemeltető által működtetett
lakodalom-rendezveny.hu domain alatt elérhető rendszer használatának feltételeiről.

Üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás ezen feltételeinek nem visszamenő
jelleggel történő megváltoztatására.

Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez első lépésként a 'Regisztráció' gombra kattintva
az űrlap kitöltése szükséges. A regisztrációs lap jóváhagyása után, a rendszer megerősítő
e-mailt küld a megadott e-mail címre. Ezek után az adminisztrációs felületen kell
bejelentkezni, ahol adatokat, aktuális információkat tüntethet fel,
és az eddig megadott adatokat ellenőrizheti, elkezdheti saját profiljának
és szolgáltatásainak feltöltését.

II. Díjszabás

 

Regisztráció után az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- bemutatkozó, ismertető szöveg, elérhetőségek feltöltése a portálra

- fotók elhelyezése

- audió anyagok feltöltése

- egy max. 120MB-méretű videó anyag feltöltése

- you tube link elhelyezése

- profil megjelenése a portál keresőben
 
Díjfizetés után:
 -  a portálon a szolgáltató kategóriájába érkező ajánlatkérésekhez kapcsolódó elérhetőségek lekérdezése,
ezáltal a munka megpályázása
 


Díjszabás (2018.03.15-től visszavonásig):
- Féléves díj: bruttó 15 240 Ft (12 000Ft + ÁFA)
- Éves díj: bruttó 22 860 Ft (18 000Ft +ÁFA)
 
A választott előfizetési időszakon belül korlátlanul megtekinthető a Szolgáltató
kategóriájában lévő és oda érkező ajánlatkérésekhez tartozó minden megadott elérhetőség.

 
Szolgáltató a díj fizetésének módját az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen egyeztetheti.
Szolgáltató fiókját a befizetés megérkezésétől számított 48 órán belül aktiválja Üzemeltető.
Az előfizetés érvényessége a fiók aktiválásának napjától számított fél- vagy egy év
-a választott konstrukciónak megfelelően-.
 

III. Feltölthető szolgáltatások

Portálon megjeleníthető minden olyan szolgáltatás, mely forgalmazása nem ütközik
törvénybe, jogszabályba, és mely nem sérti a Portál és Üzemeltetője érdekeit.

Regisztrált Szolgáltatók profilja megjelenik a Portál keresőjében.

A keresőben történő megjelenés elbírálása az Üzemeltető joga és lehetősége.
Üzemeltető semmiféle kötelezettséget nem vállal Szolgáltatók által feltöltött adatok,
információk után.

IV. Jelszó és biztonság

A szolgáltatáshoz való hozzáférés és azok igénybevétele a regisztráció során
megadott felhasználói név és a jelszó kombinációjával lehetséges.
Szolgáltató kezeskedik arróll, hogy semmilyen jogosulatlan fél ne tudja igénybevenni
a szolgáltatást. Szolgáltató egyetért azzal, hogy azonnal tájékoztatja  Üzemeltetőt
a biztonság minden megsértéséről, amely a tudomására jut.

V. Személyiségi jogok védelme

Az ajánlatkéréshez regisztráció nem szükséges. Ajánlatkérő tudomásul veszi,
hogy ajánlatkérését és ezzel az általa megadott elérhetőségi adatokat,
a Portálra regisztrált Szolgáltatók elérik, azon keresztül vele kapcsolatba léphetnek.

Portálon a regisztrált Szolgáltatók „Elérhetőség” menüpontban látható adatai
a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak, az érdeklődők számára elérhetőek.

VI. Felelősségkorlátozás

A Portál a regisztrált Szolgáltatók számára bemutatkozási, míg a látogatók számára
tájékozódási és ajánlatkérési lehetőséget biztosít.
Ennek megfelelően az Üzemeltető a felek között csak és kizárólag információ közvetítői
szerepet tölt be, sem a regisztrált Szolgáltatók által feltöltött adatokért ,
sem az ajánlatkérések tartalmáért nem tartozik felelősséggel.

Felek között az ajánlatkérés elfogadása után, az esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a
regisztrált Szolgáltató és az Ajánlatkérő között zajlik, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Üzemeltető
gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver,
szoftver vagy hálózati hibából, illetve a regisztrált Szolgáltatók által a profilok helytelen
kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltatást harmadik személyre
nem ruházhatja át. Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa feltöltött média anyagok,
audió-, videó felvételek a hatályos magyar jogszabályokba nem ütköznek,
valamint másnak azzal sem anyagi sem szellemi kárt nem okoz. Szolgáltató tudomásul veszi és
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének
szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén az Üzemeltető
jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.
A magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységért az Üzemeltető
felelősséget nem vállal, ez kizárólag Szolgáltató felelőssége.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta,
magára nézve kötelezőnek elfogadta.

VII. A működtetés szabályai

Szolgáltató egyetért azzal, hogy betart minden érvényben lévő törvényt és rendelkezést a
szolgáltatás igénybevétele során, nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek,
nem veszi igénybe a szolgáltatást illegális vagy erkölcstelen célokra.

Szolgáltató egyetért azzal, hogy nem tesz közzé, nem propagál vagy terjeszt a szolgáltatáson
keresztül semmilyen törvénytelen, nyugtalanító, sértő, fenyegető, ártalmas, vulgáris,
gyalázkodó, obszcén, fajilag vagy etnikailag gyűlöletkeltő anyagot, továbbá semmilyen
egyéb módon nem sérti meg az érvényben lévő törvényeket és rendeleteket.
A működtetés szabályaiban feltüntetett bármely rendelkezésének
megsértése esetén büntetőeljárás kockázatának teszi ki magát.

Szolgáltató egyetért azzal, hogy semmilyen módon nem fog bejuttatni vagy terjeszteni
olyan dokumentumokat, amelyek vírust tartalmaznak, sérült dokumentumokat vagy bármilyen
hasonló szoftvert vagy programot, amelyek mások számítógépét, számítógépes rendszerét
károsíthatják. Nem avatkozik be a szolgáltatással összekötött hálózatokba és
nem zavarja meg azokat. Semmilyen berendezés, szoftver, program, vagy egyéb eszközök
segítségével nem próbál meg beavatkozni az oldal szabályszerű működésébe,
vagy zavarja meg azt.
Nem tesz olyant, ami értelmetlen és aránytalanul nagy
megterhelést okozna a Portál infrastruktúrájában.

VIII. Befejezés és következményei

Befejezés a Szolgáltató által: Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét bármikor indoklás nélkül
befejezheti, az Üzemeltetőnek küldött értesítés kézbesítésétől számított azonnali hatállyal.

Befejezés az Üzemeltető által: Üzemeltető Szolgáltató regisztrációját azonnal befejezheti azzal,
hogy e-mailen értesíti erről. Ezen szabályok alapján az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel
Önnek, sem bármilyen harmadik félnek a szolgáltatás befejezéséért.
Az érvényes előfizetés időarányosan fennmaradó részét Üzemeltető visszautalja
Szolgáltató részére.
Üzemeltető fenntartja a jogot a partneri viszonytól való indoklás nélküli elállásra.

IX. Általános

Abban az esetben, hogy ezen szabályok valamely rendelkezései részben vagy egészen
érvénytelenné, nem kikényszeríthetővé vagy hatálytalanná válnak, a szabályok fennmaradó
része teljes mértékben érvényben marad.
Ezen szabályok a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban kerülnek módosításra és
értelmezésre, és a Magyar Köztársaság bíróságainak kizárólagos jogkörébe tartoznak.
Ezen szabályok és azok minden módosítása képezi a felek közti teljes szerződést.

Üzemeltető fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására.
Üzemeltető a szabályváltoztatást követően a megváltozott szabályokat közzéteszi az oldalon.
Az új, megváltoztatott szabályok az oldalon történő közzétételt követően
automatikusan érvénybe lépnek.
Más módon a szabályok nem megváltoztathatóak, kivéve,
ha erről mindkét fél írásos megállapodást köt.