Jelenleg 200 ajánlatkérés aktív.

Éppen aktuális
Megye: Bács - Kiskun
Esküvő: 2018-05-26
Létszám: 90 fő

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.lakodalom-rendezveny.hu portál (továbbiakban Portál) tulajdonosa (sk-soft Bt.). kiemelt figyelmet

fordít a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására,

hogy felhasználóinak (továbbiakban Felhasználók) érdekei ne sérülhessenek. 

 

Személyes adatok megadása, módosítása, törlése

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Azokat a www.lakodalom-rendezveny.hu

kizárólag az itt meghatározott céllal és módon használja fel. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint

az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, az ajánlatkérés

elküldésével adja meg. Portált személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, árajánlatkérés

igénybevételéhez azonban mindenképpen szükséges bizonyos adatok megadása.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –

össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Portál ajánlatkérő funkciójának használatával Felhasználó hozzájárul, hogy a rendezvény adatai az

e-mail cím és telefonszám kivételével a Portálon megjelenjenek, azok harmadik személy számára is

láthatóak legyenek. Ajánlatkérés beküldésével Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy megadott e-mail címe

(ha van, megadott telefonszáma) a Portálon érvényes regisztrációval rendelkező szolgáltatók számára árajánlat

megadásának céljábó elérhető legyen. E-mail cím, telefonszám kizárólag azon szolgáltató kategóriáknak elérhető,

amelyektől Felhasználó árajánlatot kér.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt

megadó személy felel. Amennyiben Felhasználó szükségét érzi, előzetesen megadott személyes adatait az

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött levelével módosíthatja, vagy kérheti azok végleges törlését is.

 

Gyermekek jogai

Amennyiben a Portál tudomására jut, hogy weboldalán gyermekkorú személy adatait adták meg,

mindent megtesz azért, hogy mielőbb törölje ezen adatokat.

 

Az adatkezelés célja, felhasználása és közzététele

Portál a megadott adatokat a felhasználó által kért árajánlatok érdekében használja, hozzáférhetővé teszi az

érvényes regisztrációval rendelkező szolgáltatók számára.

Az adatokat kizárólag az árajánlatkérés miatt tárolja, e-mail címet és telefonszámot kizárólag az érintett

szolgáltatók láthatnak. A Portál a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak,

az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat az ajánlatkérési funkción túl

további félnek nem adja ki.

Amennyiben Portál tudomást szerez arról, hogy Felhasználó

  • más személy személyes adatait adja meg
  • az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy
    egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel
  • az oldal használata során kárt okoz

megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó igényeinek

kiszolgálása szükségessé teszi, vagy Felhasználó nem kéri azok törlését

az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött levelében.

 

Az összegyűjtött adatok biztonsága

Portál törekszik arra, hogy személyes adatait és azok minőségét védje például jelszóval történő hozzáféréssel.

 

Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Portál fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalú döntésével

bármikor módosítsa. Erről Felhasználót megfelelő módon tájékoztatja. A szolgáltatás további felhasználásával a

Felhasználók a megváltozott szabályzatot tudomásul veszik.